Chuyên trang chia sẻ kiến thức AI, Deeplearnig, MachineLearning, An ninh an toàn thông tin

Thứ Ba, 16 tháng 3, 2021

Tensorflow vs Keras vs Pytorch: Framework nào là mạnh nhất?

Hiện nay trên thế giới đang nổi lên 3 framework được sử dụng rộng rãi nhất trong 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét